Tăng cường quản lý xăng dầu xuất nhập khẩu Hà Tĩnh: Ký cam kết chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu Đã chỉ đạo doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu rà soát về sử dụng Quỹ bình ổn giá
số dư quỹ bình ổn giá đến hết quý 2/2023 còn gần 7.425 tỷ đồng.
Giá xăng dầu đồng loạt tăng trong kỳ điều hành ngày 1/2/2024.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 1/2/2024, áp dụng từ 15 giờ.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 742 đồng/lít, ở mức 22.913 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 753 đồng/lít, ở mức 24.160 đồng/lít.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng giá trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu điêzen 0.05S tăng 623 đồng/lít, ở mức 20.999 đồng/lít; dầu hỏa tăng 379 đồng/lít, ở mức 20.923 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S tăng 593 đồng/kg, ở mức 16.087 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên bộ quyết định trích lập Quỹ BOG đối với dầu madút ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước), không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/1/2024 và kỳ điều hành ngày 1/2/2024 là: 97,620 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,668 USD/thùng, tương đương tăng 5,02% so với kỳ trước); 102,594 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,144 USD/thùng, tương đương tăng 4,21% so với kỳ trước); 103,640 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,432 USD/thùng, tương đương tăng 2,40% so với kỳ trước); 105,518 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 3,870 USD/thùng, tương đương tăng 3,81% so với kỳ trước); 454,528 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 22,506 USD/tấn, tương đương tăng 5,21% so với kỳ trước).

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88