Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua Gương cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2023 tại Điện lực Phù Tiên

Sôi nổi các phong trào thi đua

Tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ đã khẳng định, những thành tựu Bộ Công Thương đạt được trong năm 2023 là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống Bộ Công Thương cũng như các tổ chức công đoàn Bộ.

Bộ Công Thương: Lan tỏa các phong trào thi đua trong mỗi đơn vị, tổ chức
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ chì Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, năm qua các cấp chính quyền và các tổ chức công đoàn đã phát động thi đua nhằm động viên cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cùng tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Bộ, của ngành. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội.

“Từng cá nhân, đơn vị chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo đơn vị về nội dung, phương thức hoạt động trong toàn hệ thống nói chung và cơ quan, đơn vị nói riêng”, bà Nguyễn Minh Huệ khẳng định.

Năm 2023, đối với các phong trào thi đua do Chính phủ phát động, Bộ Công Thương đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể: Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” các đơn vị trong ngành đã thường xuyên quan tâm quán triệt và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng được nâng cao.

Hay hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Công Thương đã tổ chức quán triệt và triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới” tới các đơn vị thuộc Bộ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công Thương nhiệt tình hưởng ứng.

“Mặc dù gặp không ít khó khăn và thách thức nhưng với quyết tâm của cả ngành và chung tay đồng thuận từ phía người dân phong trào đã đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở khu vực còn nhiều khó khăn. Hệ thống lưới điện khu vực nông thôn cả nước hoàn thiện nhờ đầu tư, nâng cấp từ nhiều nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của người dân”, Chủ tịch Công đoàn Bộ thông tin.

Bộ Công Thương: Lan tỏa các phong trào thi đua trong mỗi đơn vị, tổ chức
Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ phát biểu tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Đối với Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hưởng ứng và triển khai phong trào này, các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại và đặc biệt Bộ Công Thương là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thực hiện tốt mục tiêu huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, xúc tiến thương mại góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại tại thị trường trong nước đã tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, các phong trào trên đã góp phần đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa nghèo.

Trong Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở”, đi đôi với việc tiếp tục rà soát, thống kê thủ tục hành chính hiện hành thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, trên cơ sở đó xem xét, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính nhằm bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, đưa vào thực hiện các hình thức liên thông trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước giữa các cơ quan.

Bà Nguyễn Minh Huệ cũng cho biết, các đơn vị trong ngành đã thường xuyên quan tâm quán triệt và ý thức trách nhiệm trong thực hiện văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã chủ động nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; giữ gìn nơi làm việc luôn xanh – sạch – đẹp, văn minh, góp phần không nhỏ nâng cao hình ảnh và chất lượng công vụ của công chức, viên chức, người lao động trong ngành Công Thương.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng, đoàn thể và cơ quan đơn vị tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Tăng cường ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, khai thác mọi nguồn thu, góp phần chăm lo đời sống cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Bộ Công Thương: Lan tỏa các phong trào thi đua trong mỗi đơn vị, tổ chức
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương tham dự Hội nghị

Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua và phổ biến pháp luật, Bộ Công Thương cũng thường xuyên quán triệt, phổ biến cho các đơn vị chú trọng đến công tác khen thưởng thường xuyên, chuyên đề và khen đột xuất nhằm tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt chú ý khen thưởng những tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất.

Theo đó, năm 2023, Bộ đã trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 2 cá nhân, Nhà giáo uu tú cho 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 78 cá nhân.

Đồng thời, tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 68 tập thể, 214 cá nhân; Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương cho 87 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho 83 cá nhân.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nêu rõ, năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Với tinh thần đó, Công đoàn Bộ phát động thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ.

Theo đó, năm 2024, Bộ Công Thương phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% cán bộ, công chức,viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Xây dựng cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; cơ quan văn hóa, xanh – sạch – đẹp.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục xây dựng các phong trào thi đua, nội dung thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cùng tập thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội. “Mỗi cá nhân, bộ phận cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị về nội dung, phương pháp làm việc. Phát huy vai trò tiên phong, tính gương mẫu của đảng viên. Tăng cường trách nhiệm, ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện tốt các nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”, bà Nguyễn Minh Huệ nêu rõ yêu cầu nhiệm vụ.

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88